Valikko Sulje

Toiminnanohjaus ja
asiakkuudenhallinta
yhdessä järjestelmässä

Yrityksen toiminnanohjaus ja asiakkuuksien hallinta ei voisi olla tämän helpompaa! JM Control+-järjestelmän mukana rakennat yrityksesi prosessit virtaviivaiseksi, ja säästät aikaa, rahaa ja vaivaa!

Säästä keskittämällä
yrityksen toiminnot

Yritystoiminnan prosessien pyörittäminen mobiilisti on tätä päivää! Erillisten järjestelmien välillä pomppiminen syö resursseja ja johtaa helpommin inhimillisiin virheisiin. JM Control+-järjestelmän käyttäjänä hoidatte asiakkuudenhallinnan ja toiminnanohjauksen prosessit kustannustehokkaasti!

Resurssien hallinta
järkeväksi

Monesti yrityksen ERP-järjestelmät koetaan kankeiksi ja monimutkaisiksi käyttää. JM Control+ tuo helppoutta ja liikkumavaraa toiminnanohjauksen tärkeimpiin prosesseihin. Intuitiivinen käyttöliittymä ohjaa käyttäjäänsä ja mobiilikäyttöön suunnitellut toiminnallisuudet mahdollistavat järjestelmän käytön paikasta riippumatta.

ERP- ja CRM-ohjelmistojen parhaat palat koottuna yhteen

Tietokoneella ja älypuhelimella käytettävä pilvipalvelu sisältää mm. nämä ERP- ja CRM-ohjelmistojen keskeiset toiminnot:
 • asiakasrekisterin ja projektien hallinta,
 • myynnin ja projektien muokattavat pipelinet,
 • työkalut resursointiin ja tuntikirjauksiin,
 • varastonhallinta ja inventaario,
 • yrityksen sisäisen viestinnän työkalut.

Kuinka paljon JM Control+ säästää aikaa

Eräs JM Control+ -ohjelmistoa käyttävä asiakasyrityksemme on vähentänyt 20 työntekijän palkkojen laskemiseen kuluvan ajan kuudesta tunnista 20 minuuttiin. Suoraviivaisten prosessien ansiosta turha paperinpyörittäminen saatiin minimoitua ja rutiininomaisia töitä pystyttiin tehostamaan. Vuositasolla tämänkin yrityksen työajan säästö on huomattavaa!

Tehostakaa tekin yrityksenne prosesseja JM Control+-ohjelmiston avulla! Ota yhteyttä, niin sovitaan maksuttoman demon käynnistämisestä!

Tilannekatsaus yhdellä silmäyksellä

Sovelluksen etusivu tarjoaa kattavan näkymän projektien tilanteeseen sekä tärkeimpiin huomiota vaativiin tehtäviin ja eräpäiviin
 • Kalenterinäkymä päivä-tai viikkotasolla,
 • omat tapahtumat ja toistuvat rutiinit,
 • projektien statukset ja kohdistamattomat tunnit,
 • erääntyvät maksuerät,
 • ostolaskut,
 • työntekijöiden vanhentuneet ammattikurssit (mm. EA-kurssit),
 • pikalinkki viimeisimpään projektiin.

Näitä ominaisuuksia
et löydä muualta!

JM Control+ on monipuolisilla ominaisuuksilla varustettu ohjelmisto, josta löytyy ominaisuuksia, joita ei muista ERP-sovelluksista löydy.

Pysy kartalla tukkureiden hinnastomuutoksista. Ohjelmisto sisältää täydellisen OVT-hinnastojen tuen. Tukkureiden muuttuneiden hintojen vertailu helpottaa ostotoimintoja ja tuo säästöjä.

Reaaliaikainen laiterekisteri. Pilvipalveluun pohjautuva järjestelmä takaa, että laiterekisteri ei makaa irtopapereina työkaluvaraston hyllyillä.

Ennen & jälkeen

Tukkureiden hinnankorotukset jäävät huomaamatta ja aiheuttavat salakavalasti kumuloituvia kuluja.

Hinnastovahti paljastaa tallennettujen hinnastojen muutokset armotta! Näin kilpailutus on helpompaa!

Projektien läpivientiä pystytään arvioimaan vasta jälkikäteen – raporttien valmistuttua.

Projektin kannattavuuden seuranta ja jälkilaskenta hoituu reaaliajassa.

Projektien hallinnan kannalta oleellinen tieto on hajautettuna eri järjestelmissä ja papereilla.

Edistykselliset laskutustyökalut ja suoraan projektille kohdistuvat liitteet vähentävät päivittäiseen hallinnointiin kuluvaa aikaa.

Laskutus vie aikaa ja raportointi on hankalaa.

Helppo laskujen muodostaminen mahdollistaa esim. rahtikulujen jyvittäminen muille laskuriveille.

Rahtikulut näkyvät laskulla erikseen.

Järjestelmästä saadaan automaattisesti generoitua asiakkaille erilaiset raportit.

Valmis integraatio Fennoa-taloushallintoon

JM Control+ on täysin yhteensopiva pilvipohjaisen Fennoa-taloushallinnon kanssa. Kun työntekijät ja projektivastaavat käsittelevät tietoa JM Control+-sovelluksella, on talousosaston käytettävissä aina reaaliaikainen taloustieto Fennoa-taloushallinnon kautta. Kytke kaikki yrityksen tärkeimmät hallinnon toiminnot yhteen järjestelmään – pilvipalveluna toimiva JM Control+ on täydellinen paketti kaiken kokoisten yritysten hallinnon tarpeisiin.

JM Control+:n käyttäjänä
et maksa turhasta

JM Control+ on hinnoittelultaan selkeä ja käyttäjäystävällinen. Yrityskohtainen kuukausihinta riippuu käyttäjälisenssien määrästä. Järjestelmä sisältää reilusti levytilaa liiteitä varten ja tarvittaessa tallennustilaa saatte lisättyä helposti.

Palvelun saatte käyttöönne ilman aloitus- tai käyttöönottomaksuja. JM Control+-palvelun käyttäjinä teillä on toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus 3 kk irtisanomisajalla. Tarjoamme uusille käyttäjille kilpailukykyisen palvelupaketin vanhojen tietojen siirtämisestä järjestelmään – pyydä tarjous!

Omaan tarpeeseen kehitetty sovellus helpottaa tuhansien ihmisten arkea

Tietojärjestelmien kehitys on aina ollut yrityksemme keskiössä. Olemme olleet toteuttamassa Rosetta-satelliitin käyttöjärjestelmää kymmenkunta vuotta sitten ja yrityksellämme on ollut käytössä vuonna 1994 itse kehittämämme laskutusohjelma. Meille pilvipalvelut eivät ole uusi tuttavuus, sillä järjestelmämme ovat olleet pilvipohjaisia jo yli 10 vuotta.

JM Control+ -sovelluksen kehittäminen lähti yrityksen omasta tarpeesta saada käyttöön ohjelma, jossa on kaikki tarvittavat työkalut yrityksen arjen tarpeisiin, ja jossa on äärimmäisen yksinkertainen ja helppokäyttöinen käyttöliittymä.

Projektien, ostolaskujen, myyntilaskujen, asiakastietojen käsittely sekä projektien valmiuden ja taloudellisen tilanteen tarkastelu on sovelluksessa hyvin helppoa. Yrityksen koko toiminnasta saadaan nopeasti laaja kuva ja tarvittaessa voidaan porautua syvälle projektin tietoihin – sekä yksityiskohtaisiin historiatietoihin.

Sovelluksessa on ominaisuuksia yrityskohtaisten asiakas- ja toimittajarekistereiden ja palaverien hallintaan. Yrityksen erikoistyökalujen laitekortit huolto- ja sijaintitietoineen sekä ajoneuvojen ajohistoria ovat reaaliaikaisesti nähtävillä sovelluksessa. Sähköposti-integraation ansiosta järjestelmään voidaan tuoda helposti tiedostot ja postit oikeisiin projekteihin kohdennettuna. JM Control+ sisältää työkalut yrityksen sisäiseen viestintään; applikaation kautta voidaan kommunikoida myös tekstiviestein ja sähköpostitse. Kokousmuistioiden lisäksi projektitiedostoja voidaan jakaa helposti vain projektiin liittyville henkilöille.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous

Jos tarvitset lisätietoja JM Control+ -ohjelmiston mahdollisuuksista tai haluat varata maksuttoman demon – ota yhteyttä!

Markku Pietikäinen

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

JM Control Oy – rekisterinpitäjän ja henkilötiedon käsittelijän tiedot

JM Control Oy on IT- ja digipalveluita tarjoava erikoisasiantuntijatalo.

JM Control Oy
Y-tunnus: 2541669-4

050 366 5633
markku.pietikainen@jmcontrol.fi
Ilveskaari 27
01900 Nurmijärvi

Yhteyspiste tietosuoja-asetukseen liittyvissä asioissa:
JM Control Oy, Ahjokatu 14-16, 40320 Jyväskylä

Määritelmät

Henkilötiedoilla* tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä rekisteröity, liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Henkilötietojen käsittelyllä* tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Rekisterinpitäjällä* tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Henkilötietojen käsittelijällä* tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

JM Control Oy:n yleiset oikeudet ja velvollisuudet rekisterinpitäjänä

 • vastaa henkilötietojen keräämisestä
 • käsittelee henkilötietoja laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä toimii muutoinkin niin, ettei rekisteröityjen yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta
 • määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot sekä antaa Asiakkaalle kirjalliset ohjeet henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta tulee ilmetä, minkälaisissa tehtävissä (esimerkiksi markkinointiviestintä) henkilötietoja käsitellään
 • vastaa siitä, että rekisteröidyille toimitetaan kaikki lainsäädännön edellyttämät henkilötietojen käsittelyä koskevat ilmoitukset ja tiedot
 • vastaa rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta
 • varmistaa, että henkilötietojen siirtäminen JM Control Oy:lle sekä henkilötietojen käsittely on lainmukaista
 • vahvistaa ja vastaa siitä, että henkilötietojen käsittely on lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaista, mukaan lukien tietoturvavaatimukset
 • vastaa siitä, että korjaukset, poistot ja muutokset henkilötietoihin toimitetaan viivytyksettä

JM Control Oy:n yleiset oikeudet ja velvollisuudet käsittelijänä

 • käsittelee henkilötietoja ainoastaan toimeksiantosopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin tai suostumukseen perustuen, vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen
 • käsittelee henkilötietoja laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä toimii muutoinkin niin, ettei rekisteröityjen yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta
 • käsittelee ja varmistaa alaisuudessaan toimivan henkilön, jolla on pääsy henkilötietoihin, käsittelevän henkilötietoja ainoastaan Asiakkaan antamien dokumentoitujen, lainmukaisten ja kohtuullisten ohjeiden mukaisesti, paitsi jos sovellettavassa laissa toisin vaaditaan.
 • varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtävien hoitaminen sitä edellyttää ja, että kyseiset henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä sitoo asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus
 • toteuttaa kaikki lainsäädännön henkilötietojen käsittelijöiltä edellyttämät turvallisuustoimenpiteet
 • ylläpitää tarvittavia selosteita/kirjanpitoa käsittelytoimista

Käsittelyn tarkoitukset

Markkinointi ja myynti

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä:
Aktiivisten asiakkaiden yhteyshenkilöt, potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöt, tapahtumiin, kuten webinaareihin tai tilaisuuksiin osallistuneet henkilöt, ladattavan sisällön, kuten oppaiden ladanneet henkilöt, yhteistyöverkostoon kuuluvat henkilöt

Kuvaus henkilötietoryhmistä:
Nimi, asema organisaatiossa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyntikortit, tieto lähetetystä viestinnästä, tieto rekisteröidyn lataamasta sisällöstä, rekisteröidyn kiinnostuksen kohteet

Viittaus henkilötietojen käsittelijän kanssa solmittuun henkilötietojen käsittelyä koskevaan sopimukseen:
Asiakkaan kanssa laadittu sopimus ja henkilötietojen käsittelysopimus. Potentiaalisten asiakkaiden edustajien ja muiden henkilöiden osalta henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn yksiselitteiseen tai nimenomaiseen suostumukseen taikka JM Control Oy:n oikeutettuun etuun.

Kuvaus tietosuoja-asetuksen 32 artiklan 1 kohdan mukaisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista:
Pääsynhallinta markkinointivälineisiin keskitetyllä salasanapalvelulla. JM Control Oy:n kaikille työntekijöille on voimassaoleva salassapitosopimus sekä heitä on ohjeistettu miten henkilötietoja tulee käsitellä. JM Control Oy:n työntekijän käyttöoikeustaso ja tiedonsaantioikeus määrääntyy hänen työtehtäviensä mukaan sekä hänelle annetaan pääsy vain välttämättömiin tietoihin ja järjestelmiin.

JM Control Oy:n työntekijän käyttöoikeustaso ja tiedonsaantioikeus määrääntyy hänen työtehtäviensä mukaan sekä hänelle annetaan pääsy vain välttämättömiin tietoihin ja järjestelmiin.

JM Control Oy ei käsittele omissa järjestelmissään asiakkaiden henkilötietorekistereitä ilman asiakkaan erillistä pyyntöä ja ohjeistusta. Jos asiakas kuitenkin toimittaa JM Control Oy:lle henkilötietoja sisältävän tiedoston, poistaa JM Control Oy sen omilta kovalevyiltä ja ilmoittaa tästä asiakkaalle sekä ohjeistaa mihin ja miten henkilötiedot tulee oikeaoppisesti toimittaa.

JM Control Oy:n omistavat IT-järjestelmissä on kaikissa asianmukaiset salaukset ja ne ovat salasanalla suojattuja sekä niiden tietoturvaa ylläpidetään ja päivitetään asianmukaisesti.

Muuta:
JM Control Oy ei käsittele erityisiä henkilötietoja
Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin.
Tietoja säilytetään JM Control Oy:n koko elinkaaren ajalta ja tietoa ei hävitetä.